GDPR

   Chráníme Vaše osobní údaje

   • Pracujeme s osobními údaji zákazníků = s potencionálními hosty a s hosty penzionu Na Lukách v Třeboni.
   • Máme pouze údaje k zajištění nabízené služby ubytování, tj. jméno, příjmení, adresa, e-mail, tel. číslo a další nezbytné údaje zákazníků potřebné ke kontaktu s nimi a k zápisu do knihy hostů.
   • Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme, pokud zákon nenařizuje uchování údajů, tak je mažeme.
   • Osobní údaje potřebné k podnikání máme v počítači a v telefonu chráněném heslem.
   • Osobní údaje v písemné podobě máme v uzamčené místnosti.
   • Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje, nikomu neposíláme nevyžádanou poštu.

   Název firmy : Zdeněk Köhler
   IČ: 71947663
   e-mail : penziontrebon@post.cz
   tel.: +420 608 029 881

   V Třeboni dne 1.1.2020